PROJEKT KONKURSOWY NOWEGO KOŚCIOŁA WE WROCŁAWIU ( dzielnica Nowe Żerniki )

PROJEKT KONKURSOWY KOŚCIOŁA

Właśnie zakończył się OTWARTY STUDIALNY KONKURS na projekt kościoła w dzielnicy Nowe Żerniki we Wrocławiu . Międzynarodowe Jury podało listę nagrodzonych projektów i jej autorów dn. 15.11.2016 w Muzeum Architektury we Wrocławiu . Na sam konkurs wpłynęło 155 projektów !!! co jest ogromną liczbą jak na warunki polskich konkursów architektonicznych . GRATULUJEMY wszystkim nagrodzonym autorom . Nam nie udało się tym razem zdobyć wyróżnienia , nie mniej już sam fakt zmierzenia się z tak ciekawym tematem był dla nas du żym wyzwaniem i przygodą . Pokazujemy zatem nasz projekt konkursowy, który przy swojej tradycyjności ( w porównaniu z pracami na grodzonymi ) zawiera przede wszystkim wiele symboliki liturgiczno-religijnej wypływającej z wiary i tradycji

Kościół to Dom Boży – miejsce modlitwy wiernych, którego nie można pomylić z jakimkolwiek innym budynkiem - tak uważamy ( np. z sądem , muzeum, salą sportową, salą koncertową, ośrodkiem kultury , blokiem  mieszkalnym etc. ) . Jego symbolika, forma i charakter powinna być niewątpliwie widzialnym świadectwem Boga … takie właśnie założenie ideowe stało się wytyczną jaką staraliśmy się kierować podczas projektowania “naszego”  Kościoła . Uznaliśmy, że skoro przez setki lat nawet najwięksi twórcy-architekci projektujący budynki kościołów ( w różnych stylach i epokach ) nie zdecydowali się na wprowadzanie "rewolucyjnych" zmian przestrzenno-architektonicznych a ich kościoły zawsze były odczytywane w przestrzeni miasta , wsi i krajobrazie jako świątynie ( !!! ), tak i my chcemy się temu podporządkować i nie będziemy szukać na siłę "rewolucyjności' i inności w tym zakresie .

Copyright © 2018, Architekt Poznań
Polityka cookies
www.mornel.com